Temel Lise 9. Sınıf Takdir Teşekkür

Temel Lise 9. Sınıf Takdir Teşekkür Hesaplama

Temel Lise 9. Sınıf Takdir Teşekkür Hesaplama

Temel Lise 9. sınıf öğrencilerimiz için hazırladığımız takdir teşekkür hesaplama sayfası ile aşağıdaki formdan ders notlarınızı girerek dönem sonu not ortalamanızı ve takdir teşekkür belgesi alıp almayacağını öğrenebilirsiniz.

Dil Anlatım: Örn. 70.50
Edebiyat: Örn. 70.50
Din Kültürü: Örn. 70.50
Tarih : Örn. 70.50
Coğrafya : Örn. 70.50
Matematik: Örn. 70.50
Fizik: Örn. 70.50
Kimya: Örn. 70.50
Biyoloji: Örn. 70.50
Yabancı Dil: Örn. 70.50
Görsel San-Müzik: Örn. 70.50
Sağlık Bilgisi: Örn. 70.50
Seçmeli Dersler
Örn. 70.50
Örn. 70.50
Örn. 70.50
Örn. 70.50

Temel Lise 9. Sınıf Takdir Teşekkür Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Temel Lise 9. sınıf ağırlıklı not ortalamasının nasıl bulunduğunu anlatalım. Temel Lise 9. sınıf dönem sonunda her bir dersin puanı ile dersin haftalık ders saati çarpılır. Her ders için bulunan çarpım sonuçları ayrı ayrı toplayın ve toplam haftalık ders saati toplamına bölün. Elde edilen sonuç Temel Lise 9. sınıf ağırlıklı dönem ortalamasıdır.

Temel Lise 9. Sınıf Takdir Teşekkür Belgesi Nasıl Hesaplanır?

Hiçbir dersin zayıf olmaması ve dönem sonu ağırlıklı not ortalaması 85 ve yukarı olması halinde takdir, 70-85 arası olması halinde de teşekkür belgesi alırsınız.

Temel Lise 9. Sınıfta ağırlıklı ortalamayı en çok etkileyen iki ders vardır. Bu derslerden birincisi matematiktir, çünkü haftada 6 saat matematik dersi vardır. İkincisi yabancı dil dersidir, o da haftada 6 saattir. Bu gibi haftalık ders saat sayıların fazla olan derslerin notlarının yüksek olması belge almanızı kolaylaştırır.

Temel Lise 9. Sınıf Zorunlu (Ortak) Dersler Nelerdir?

Temel Lise 9. sınıfında toplam 27 saat zorunlu ders vardır. Temel Lise 9. sınıf ortak dersleri; dil ve anlatım, türk edebiyatı, din kültürü ve ahlak bilgisi, tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya, biyoloji, birinci yabancı dil, görsel sanatlar / müzik, sağlık bilgisi olmak üzere 12 tane ders vardır.

Temel Lise 9. Sınıf Seçmeli Dersleri Nelerdir?

Temel Lise 9. Sınıfında seçmeli dersleri; diksiyon ve hitabet, osmanlı türkçesi, astronomi ve uzay bilimleri, bilgi kuramı, demokrasi ve insan hakları, işletme, ekonomi girişimcilik, yönetim bilimi, uluslararası ilişkiler, kur’an-ı kerim, hz. muhammed’in hayatı, temel dini bilgiler, alman edebiyatı, ingiliz edebiyatı, fransız edebiyatı, seçmeli beden eğitimi, sosyal etkinlik, seçmeli görsel sanatlar, seçmeli müzik, sanat tarihi, drama, bilgi ve iletişim teknolojisi, proje hazırlamadersleridir. Temel Lise 9. Sınıf Seçmeli Ders saati haftada 4 saattir.

Temel Lise 9. sınıfında toplam haftalık ders saati toplamı 34 derstir. Rehberlik dersi de ayrıca 1 derstir.

Kimler Neler Demiş?